Unigrà

Martini Linea Gelato, wielka nowość Unigrà zaprezentowana na SIGEP 2017

img News

25 stycznia 2017

Nasze kanały

 • Industria Przemysł

  Innowacyjne i zindywidualizowane rozwiązania dla branży przemysłowej.

 • Rzemiosło

  Kompleksowy asortyment wyrobów ciastkarskich, czekoladowych, piekarniczych i lodów.
 • Retail

  Unigrà obecna jest na głównych szyldach GDO, z szeroką gamą napojów i kremów roślinnych oraz margaryn.
 • Ho.Re.Ca

  Cała gama produktów Unigrà zadedykowana profesjonalistom sektora Ho.Re.Ca.

 • Laboratoria

  Referencje mające na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.

Nasze kategorie produktów

Zbliżająca się inauguracja nowej siedziby w zabytkowym obszarze miejscowości Conselice.

Unigrà inwestuje w rozwój i przyszłość.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Fabryka

Unigrà: wszystko w jednym. Zarządzamy wszystkimi aspektami z jednego miejsca: od produkcji surowców, po realizację produktu końcowego i zaopatrzenie energetyczne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Unigrà dla środowiska

 • 95% zanieczyszczeń ostatecznego odprowadzania

  Dzięki obecności systemu wielostopniowego, zapobiegającego przekroczeniu wartości progowych zanieczyszczeń ostatecznego odprowadzania, instalacja oczyszczania wody firmy Unigrà gwarantuje redukcję o ponad 95% zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych - określanych mianem COD - mimo konieczności oczyszczania wody o wysokim obciążeniu organicznym.

 • -20%  zużycie wody

  Zużycie wody na tonę produktu spadło o 20% w ciągu ostatnich 5 lat, dzięki operacjom mającym na celuoptymalizację wykorzystania zasobów tj. na przykład lepsze zarządzanie wieżami chłodniczymi i ponowne użycie wód technologicznych.

 • 10  milionów kWh oszczędzonych w zużyciu energii cieplnej

  Dzięki operacjom mającym na celu optymalizację zużycia energii cieplnej, w 2015 zostały przypisane Unigrà białe certyfikaty dla projektów oszczędnościowych równoważnych z redukcją zużycia 10,5 milionów kWh energii cieplnej.

 • 92%  zużytej energii elektrycznej oraz energii własnej produkcji

  W 2015 92% energii elektrycznej zużytej przez fabrykę oraz całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną na potrzeby produkcji artykułów spożywczych zostało samoistnie wyprodukowane z użyciem instalacji kogeneracyjnej o wysokiej wydajności.
  Ta sama instalacja odzyskuje energię cieplną z oparów, w celu wytwarzania pary do użycia przez fabrykę.

 • 70% redukcji emisji CO2 dla produkcji energii elektrycznej

  Elektrownia na biomasę produkuje energię elektryczną z odnawialnych źródeł, powodując zmniejszenie o ponad 70% emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do paliw kopalnych, obliczonych zgodnie z metodą określoną w Dyrektywie RED.
  Ponadto, zasilając elektrownię produktami ubocznymi pochodzącymi z fabryki, Unigrà wykorzystuje system sprzedaży bezpośredniej, bez szkodliwego wpływu na ruch drogowy.

 • 98% własnych odpadów odzyskanych

  Prawie wszystkie odpady , które zostały wyprodukowane (98%) zostają wysłane do instalacji odzysku.
  Generalizując, zarządzanie odpadami firmy Unigrà skupia uwagę na wzroście procentowym zbiórki selektywnej oraz na redukcji całkowitych produkowanych ilości .

Historia w ciągłym rozwoju

Od 1963 do dziś

Od 1963 na rynku, spoglądając stale w przyszłość, dziś stanowimy punkt odniesienia dla sektora przemysłu i rzemiosła, dla GDO i dla cateringu.


NASZA HISTORIA