Unigrà

JAKOŚĆ

Za jakość możemy poświadczyć ośmiokrotnie.

Dla nas jakość jest wynikiem pozytywnego sprzężenia: u podstawy naszych wyborów, naszego sposobu pracy oraz spełniania norm leży 8 stabilnych punktów odniesienia, które sprowadzają wszystko do jedynego celu ostatecznego.
Skutkuje to doskonałością produktu oraz obopólną satysfakcją, zarówno klienta jak i naszą.

 • 1

  Bezpieczeństwo

  Nasze zaangażowanie w badania i rozwój jest stałe, a rygorystyczny wybór i monitoring surowców jest owocem wiedzy, która pomaga nam zaspokajać potrzeby każdego klienta.

 • 2

  Sieć sprzedaży

  Jesteśmy obecni na całym świecie, a nasza sieć handlowa odpowiada codziennie na różnorodne zapotrzebowania każdego rynku.

 • 3

  Kontrola

  Dostarczanie surowców i produktów certyfikowanego pochodzenia, w pełni higienicznych, spełniających określone wymogi i nie będących GMO

  Starannie dobieramy dostawców, monitorujemy jakość dostaw i analizujemy surowce i produkty końcowe, zarówno w naszym laboratorium wewnętrznym, wyposażonym w najbardziej zaawansowane technologie, jak i w laboratoriach zewnętrznych.

 • 4

  Profesjonalizm

  Rozwijanie profesjonalizmu i kompetencji personelu, zarządzając nim zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności.

  Poprzez staranne planowanie, zapewniamy stałe szkolenia naszych pracowników, przekazując im wartości, które odróżniają nas od konkurencji, ze szczególną uwagą skupioną na przestrzeganie norm.

 • 5

  Dobre nawyki

  Gwarancja bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej środowiska pracy oraz pełnej sprawności instalacji produkcyjnych.

  Mamy na uwadze, aby środowisko pracy spełniało rygorystyczne kryteria bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej oraz zwracamy szczególną uwagę na odpowiednie wykorzystanie energooszczędnych maszyn , pracując stale nad nowymi projektami poprawy efektywności środowiskowej.

 • 6

  Monitorowanie

  Dopasowanie własnych działań, w celu zapewnienia najwyższej satysfakcji klientów, w perspektywie ciągłego doskonalenia.

  Monitorujemy wszystkie procesy biznesowe, z wykorzystaniem 50 wskaźników jakości, począwszy od trybu zamówień, a skończywszy na kontroli niezgodnych produktów.
  Dokładna analiza pozwala nam zidentyfikować aspekty ulepszania które należy zaplanować, aby kontynuować ciągłe doskonalenie.

 • 7

  Organizacja

  Zarządzanie organizacją w sposób etycznie poprawny, w odniesieniu zarówno do wewnętrznego personelu jak i klientów oraz społeczności.

  Przestrzegamy kodeksu etycznego od momentu wprowadzenia surowców do firmy i pracujemy z wartością dodaną w zakresie certyfikacji.
  Wierzymy w szkolenie personelu oraz w szacunek do społeczności i otaczającego nas środowiska.

 • 8

  Gwarancja

  Gwarantowanie konsumentowi włoskiego pochodzenia napojów na bazie soi i ryżu, uzyskanych z nasion soi i ryżu uprawianych i przetwarzanych na terytorium naszego kraju.

  Dysponujemy fabryką na potrzeby sprzedaży bezpośredniej soi, a produkcja ryżu ma zasięg wyłącznie krajowy.

   

 • 1

  Bezpieczeństwo

 • 2

  Sieć sprzedaży

 • 3

  Kontrola

 • 4

  Profesjonalizm

 • 5

  Dobre nawyki

 • 6

  Monitorowanie

 • 7

  Organizacja

 • 8

  Gwarancja

1

Bezpieczeństwo

Nasze zaangażowanie w badania i rozwój jest stałe, a rygorystyczny wybór i monitoring surowców jest owocem wiedzy, która pomaga nam zaspokajać potrzeby każdego klienta.

2

Sieć sprzedaży

Jesteśmy obecni na całym świecie, a nasza sieć handlowa odpowiada codziennie na różnorodne zapotrzebowania każdego rynku.

3

Kontrola

Dostarczanie surowców i produktów certyfikowanego pochodzenia, w pełni higienicznych, spełniających określone wymogi i nie będących GMO

Starannie dobieramy dostawców, monitorujemy jakość dostaw i analizujemy surowce i produkty końcowe, zarówno w naszym laboratorium wewnętrznym, wyposażonym w najbardziej zaawansowane technologie, jak i w laboratoriach zewnętrznych.

4

Profesjonalizm

Rozwijanie profesjonalizmu i kompetencji personelu, zarządzając nim zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Poprzez staranne planowanie, zapewniamy stałe szkolenia naszych pracowników, przekazując im wartości, które odróżniają nas od konkurencji, ze szczególną uwagą skupioną na przestrzeganie norm.

5

Dobre nawyki

Gwarancja bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej środowiska pracy oraz pełnej sprawności instalacji produkcyjnych.

Mamy na uwadze, aby środowisko pracy spełniało rygorystyczne kryteria bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej oraz zwracamy szczególną uwagę na odpowiednie wykorzystanie energooszczędnych maszyn , pracując stale nad nowymi projektami poprawy efektywności środowiskowej.

6

Monitorowanie

Dopasowanie własnych działań, w celu zapewnienia najwyższej satysfakcji klientów, w perspektywie ciągłego doskonalenia.

Monitorujemy wszystkie procesy biznesowe, z wykorzystaniem 50 wskaźników jakości, począwszy od trybu zamówień, a skończywszy na kontroli niezgodnych produktów.
Dokładna analiza pozwala nam zidentyfikować aspekty ulepszania które należy zaplanować, aby kontynuować ciągłe doskonalenie.

7

Organizacja

Zarządzanie organizacją w sposób etycznie poprawny, w odniesieniu zarówno do wewnętrznego personelu jak i klientów oraz społeczności.

Przestrzegamy kodeksu etycznego od momentu wprowadzenia surowców do firmy i pracujemy z wartością dodaną w zakresie certyfikacji.
Wierzymy w szkolenie personelu oraz w szacunek do społeczności i otaczającego nas środowiska.

8

Gwarancja

Gwarantowanie konsumentowi włoskiego pochodzenia napojów na bazie soi i ryżu, uzyskanych z nasion soi i ryżu uprawianych i przetwarzanych na terytorium naszego kraju.

Dysponujemy fabryką na potrzeby sprzedaży bezpośredniej soi, a produkcja ryżu ma zasięg wyłącznie krajowy.

 

...360 stopni

 

W związku z tym, dla każdej fazy wyszczególniliśmy świadome wybory, ukierunkowane działania oraz innowacyjne procedury i technologie.

 • Surowce

  Dla Unigrà jakość surowców jest pierwszym, podstawowym wymogiem: pozyskujemy je jedynie od wybranych dostawców, kupujemy je tylko po starannym dokonaniu ich oceny, transportujemy je w warunkach pozwalających na zachowanie ich integralności i przechowujemy je w odpowiednio przystosowanych magazynach.

 • Produkcja

  W fazie produkcyjnej skupiamy naszą uwagę na jakości, o którą dbamy na każdym etapie i w każdym szczególe, z wykorzystaniem innowacyjnych maszyn.oraz narzędzi nowej generacji.

 • Magazyny

  Słowo kluczowe: automatyzacja.Na potrzeby składowania, firma Unigrà zainwestowała w technologię i innowację, tworząc 4 niezależne, w pełni zautomatyzowane magazyny wyposażone w zaawansowane systemy kontrolne, dzięki czemu surowce, materiały opakowaniowe oraz produkty końcowe mogą być przechowywane w optymalnych warunkach z niezależnym przepływem, podwajając możliwości wysyłki i ulepszając identyfikację i dostępność wszystkich produktów.

 • Dostawa i wysyłka końcowa

  Rygorystyczne procedury kontroli: gdy materiał jest gotowy do dostarczenia, ciężarówki odpowiedzialne za dostawę są starannie sprawdzane i wykluczone z obiegu, w przypadku gdy nie zostały spełnione odpowiednie wymogi.