Unigrà

>

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Pracujemy w celu osiągnięcia najwyższej wydajności, również wydajności środowiskowej.

Wierzymy w zrównoważony rozwój, w obowiązek firmy do utrzymania równowagi z systemem w którym się obraca oraz w potrzebę promocji gospodarki opartej na wiedzy i innowacji.

W związku z tym, już w 2007 r. przeprowadziliśmy analizę w celu dokładnego określenia naszego wpływu na środowisko i zaangażowaliśmy się w realizację działań zapobiegawczych odnoszących się w szczególności do: emisji do atmosfery, emisji do wody, efektywnego użycia energii, wody i surowców, produkcji energii odnawialnej oraz gospodarki odpadami. Proces który pozwolił nam uzyskać certyfikaty UNI EN ISO 14001.

Z tej wiedzy narodziło się 9 kluczowych punktów, na których firma opiera swoją strategię zrównoważonego rozwoju:

 • 1

  Działanie w sposób zgodny z obowiązującym prawem i przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz z innymi, dobrowolnie podpisanymi wymogami.

  Skrupulatnie przestrzegamy zasad, codziennie mobilizujemy się do poprawy, konfrontujemy się i współdziałamy z przedstawicielami lokalnych społeczności żyjącymi blisko naszych fabryk.

 • 2
  Zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez upodmiotowienie i zaangażowanie własnych pracowników oraz dostawców

  Postępowanie na rzecz ochrony środowiska jest jedną z naszych podstawowych wartości, realizowaną nie tylko poprzez edukację i wewnętrzne działania uczulające na zagadnienie, lecz również poprzez wybór dostawców podzielających takie same zasady.

 • 3

  Podążanie za ciągłym doskonaleniem w zakresie efektywności środowiskowej poprzez określenie, aktualizację i okresową ocenę aspektów środowiskowych.

  Poruszamy się w wielu zakresach: od wewnętrznego tworzenia procesów dla odnawialnych źródeł energii, po wybór dostawców zamieszkałych bezpośrednio w krajach pochodzenia surowców, unikając w ten sposób interwencji europejskich pośredników.

 • 4
  Optymalizacja wykorzystania zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych.

  Od zawsze działamy w celu zmniejszenia ilości odpadów i w ciągu ostatnich dwóch lat, w obecności takich samych osiągów produkcyjnych, odnotowaliśmy redukcję zużycia wody, dzięki operacjom ponownego wykorzystania, konserwacji i optymalizacji instalacji.

 • 5

  Redukcja emisji CO2

  Używamy wskaźników emisji gazów cieplarnianych (GHG) w celu oceny wpływu naszych procesów i prób ograniczenia emisji poprzez racjonalizację naszych działań i naszych instalacji.

 • 6
  Przyczynianie się do "zielonej" produkcji energii elektrycznej również poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

  Używamy ciekłej roślinnej biomasy pochodzącej głównie z odpadów produkcyjnych naszego zakładu, w celu produkcji czystej energii do wprowadzenia do krajowej sieci elektrycznej, przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia celów przewidzianych dla naszego kraju przez europejski plan działania.

 • 7

  Dążenie do doskonałości poprzez ścisły monitoring produkcji i zużycia energii elektrycznej.

  Działamy w kontekście waloryzacji surowców, dokładnie i systematycznie kontrolując naszą wydajność pod względem zużycia energii oraz naszych instalacji produkujących energię.

 • 8
  Zachęcanie do selektywnej zbiórki odpadów

  Stawiamy na ciągły wzrost odsetka selektywnej zbiórki odpadów i odzysku naszych odpadów.Ponadto współpracujemy z wydziałem inżynierii materiałowej Uniwersytetu w Bolonii (DICAM) dla ponownego wykorzystania materiałów odpadowych w dziedzinie budowlanej i drogowej.

 • 9

  Promowanie wykorzystania ekologicznych upraw palmy i kakao

  Wierzymy w społeczną odpowiedzialność, starając się rozwijać i realizować zdrowe produkty, spełniające wymogi ustanowione przez prawo, o potwierdzonym pochodzeniu, higienicznie bezpieczne, spełniające odpowiednie wytyczne i zapewniające jakość produktu. In linea con questo approccio, Zgodnie z tym podejściem Unigrà wykorzystuje w dużym stopniu zrównoważony olej palmowy i otrzymała certyfikat UTZ za kakao, co gwarantuje kontrolę całego łańcucha i pomaga rozwijać optymalne praktyki uprawy jak również poprawiać warunki życia pracowników i ich rodzin, z pełnym poszanowaniem ochrony środowiska.
  Responsible & Sustainable Palm Oil Unigrà Policy

Proces zrównoważonego rozwoju

Dla tak złożonej rzeczywistości jaką jest nasza, stosowanie się do modelu zrównoważonego rozwoju oznacza 360 stopniową uwagę skupioną na całym cyklu produkcyjnym w celu ochrony środowiska.W związku z tym, dla każdej fazy wyszczególniliśmy świadome wybory, ukierunkowane działania oraz innowacyjne procedury i technologie.

 • Łańcuch wejściowy – zrównoważony rozwój surowców

  W odniesieniu do surowców, wyznajemy podstawową zasadę, aby zamówienia odbywały się zgodnie z zasadami etycznymi i środowiskowymi.
  W związku z tym, dla kakao posiadamy certyfikat UTZ, dla oleju palmowego do użytku spożywczego posiadamy certyfikat zrównoważonego rozwoju RSPO, natomiast dla oleju palmowego do użytku energetycznego, przyjmujemy zarówno nieobowiązkowy, niemiecki schemat zrównoważonego rozwoju (ISCC-EU) jak i krajowy, włoski schemat zrównoważonego rozwoju (SNC).

 • Łańcuch wejściowy – zamówienia

  Surowce które importujemy wyładowywane są w porcie w Rawennie, w niedalekim sąsiedztwie fabryki, co pozwala na uniknięcie długiego transportu przez nasze ciężarówki i pozwoli w niedalekiej przyszłości na jeszcze większe zmniejszenie ruchu, dzięki aktywacji zadedykowanego połączenia kolejowego.

 • Produkcja - gospodarka obiegowa

  Wewnątrz naszych fabryk, wszystkie produkty uboczne powstałe w wyniku procesu produkcyjnego, wykorzystywane są do maksimum do produkcji energii, dostarczania produktów na paszę dla zwierząt i dla sektora wyrobów technicznych.
  Obecne są dwie główne instalacje energetyczne: elektrownia na biopłyny oraz elektrownia na biogaz, produkujące odnawialną energię tzw. zieloną energię. Wszystkie działania przeprowadzane w elektrowniach i fabrykach żywności objęte są certyfikatem ISO 14001, a stan instalacji jest okresowo poddawany kontroli przez zewnętrzne organy.

 • Łańcuch wyjściowy – usuwanie odpadów

  Oprócz stałego wzrostu selektywnej zbiórki odpadów oraz wysyłki odpadów do odzysku zewnętrznego, inwestujemy nieustannie w badania na potrzeby pozyskiwania nowych rozwiązań: pracujemy nad stworzeniem nowych instalacji, w celu dodatkowej redukcji produkowanych odpadów.